Graag stellen wij de therapeuten aan u voor:

Aukje van Dam

Aukje is logopedist sinds 1991. Zij is gespecialiseerd in stottertherapie aan kinderen en volwassenen. Zij is gecertificeerd Lidcome Program Therapeut en werkt samen met stottertherapeuten van het ErasmusMc in Rotterdam.

Daarnaast behandelt zij met name kinderen met spraak-taalproblematiek en lees- en spellingsproblemen. Onlangs heeft zij de cursus leesspecialist afgerond.

Sinds 2017 is zij gecertificeerd Jungle Memory en Acoustic Pioneer Coach. Ook is Aukje sinds juli 2021 een SMART-coach.

Aukje is lid van de NVLF, NVST, ZoLoRo en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Op maandag en vrijdag werkt zij in Logopedie Capelle (010-7507948)
aukje@logopediecapelle.nl

Op dinsdag en donderdag werkt zij in Logopedie Fascinatio
(010-2881128)
aukje@logopediefascinatio.nl

 Michelle van den Ouden

Michelle is in juli 2017 afgestudeerd aan de Hogeschool te Rotterdam. 

Sindsdien heeft zij de bijscholingen ‘fonologische problemen (bij jonge kinderen)’, dyslexie, Oro Myo Functionele Therapie (OMFT) en PROMPT gevolgd. 


Daarnaast behandelt zij met name (jonge en/of meertalige) kinderen met spraak-taalproblemen, afwijkende mondgewoonten (o.a. afwijkend slikken/spreken), kinderen met lees- en spellingsproblemen en auditieve problemen.

Sinds juli 2021 is Michelle een SMART-coach.

Michelle is lid van de NVLF, ZoLoro en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.


Op maandag en vrijdag werkt zij in Logopedie Fascinatio
(010-2881128)

michelle@logopediefascinatio.nl 

Op dinsdag en woensdag werkt zij in Logopedie Capelle (010-7507948)

michelle@logopediecapelle.nl