Graag stellen wij de therapeuten aan u voor:

Aukje van Dam

Logopedist en (mede)praktijkhoudster

Aukje is logopedist sinds 1991. Zij is gespecialiseerd in stottertherapie aan kinderen en volwassenen. Zij is gecertificeerd Lidcome Program Therapeut en werkt samen met stottertherapeuten van het ErasmusMc in Rotterdam.

Daarnaast behandelt zij met name kinderen met spraak-taalproblematiek en lees- en spellingsproblemen. Onlangs heeft zij de cursus leesspecialist afgerond.

Sinds 2017 is zij gecertificeerd Jungle Memory en Acoustic Pioneer Coach. Ook is Aukje sinds juli 2021 een SMART-coach.

Aukje is lid van de NVLF, NVST, ZoLoRo en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Op maandag werkt zij in Logopedie Capelle (010-7507948)
aukje@logopediecapelle.nl

Op dinsdag, donderdag en vrijdag werkt zij in Logopedie Fascinatio
(010-2881128)
aukje@logopediefascinatio.nl

 Michelle van den Ouden

Logopedist en (mede)praktijkhoudster

Michelle
 is in juli 2017 afgestudeerd aan de Hogeschool te Rotterdam. 


Sindsdien heeft zij de bijscholingen ‘fonologische problemen (bij jonge kinderen)’, dyslexie, Oro Myo Functionele Therapie (OMFT) en PROMPT gevolgd. 


Daarnaast behandelt zij met name (jonge en/of meertalige) kinderen met spraak-taalproblemen, afwijkende mondgewoonten (o.a. afwijkend slikken/spreken), kinderen met lees- en spellingsproblemen en auditieve problemen.

Sinds juli 2021 is Michelle een SMART-coach.

Michelle is lid van de NVLF, ZoLoro en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.


Op maandagen werkt zij in Logopedie Fascinatio
(010-2881128)

michelle@logopediefascinatio.nl 

Op dinsdag, woensdag en vrijdag werkt zij in Logopedie Capelle (010-7507948)

michelle@logopediecapelle.nl 

Daniëlle Jansen-Verkerk

Logopedist

Daniëlle is in juli 2017 afgestudeerd aan de Hogeschool te Rotterdam.

Zij heeft zich gespecialiseerd in lees- en spellingsproblemen, adem en stem en Oro Myo Functionele Therapie (OMFT).

Daarnaast behandelt ze veel jonge kinderen die nog niet praten, waarvoor zij de cursus Floorplay heeft gevolgd. Ook behandelt Daniëlle jonge en meertalige kinderen met spraak-taalproblemen, afwijkende mondgewoonten en articulatie problemen.

Danielle is lid van de NVLF en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

Op donderdagen is Daniëlle werkzaam op onze locatie Logopedie Capelle.

danielle@logopediecapelle.nl